Dofinansowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Wilgocki   
czwartek, 25 czerwca 2009 09:33
DOFINANSOWANIE ZAKUPY PODRĘCZNIKÓW
UCZNIOM ROZPOCZYNAJĄCYM W ROKU
SZKOLNYM 2009/2010 NAUKĘ W KLASACH
I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Pomoc może być udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 złotych na osobę.

 

2. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

1) 150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,

2) 150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,

3) 170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,

4) 280 zł - dla ucznia klasy I gimnazjum.

 

3. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia.

 

4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie do dnia 31 lipca 2009.

 

5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów z miesiąca czerwca 2009 r.

 

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2009 09:46